"league names" — Słownik kolokacji angielskich

league names kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imiona ligi
  1. league rzeczownik + name czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league also named a new commissioner, Jim Combs, in June 2007.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo