"entire All-American League" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: entire league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała wszyscy-amerykański Liga
  1. entire przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Only five teams in the entire league are ahead of them now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo