MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"league is contested" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga jest zakwestionowana
  1. contest czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The league was contested by 12 clubs, eight of which had played in the 2011 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo