"league calls" — Słownik kolokacji angielskich

league calls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga zwołuje
  1. league rzeczownik + call czasownik
    Luźna kolokacja

    The desperate league then called upon the major galactic powers for assistance and help in fighting the Dilgar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo