BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
1. league is contested = liga jest zakwestionowana league is contested
2. elect to the Football League = wybrańcy do ligi piłkarskiej elect to the Football League
  • However, despite their success, the club failed to be elected to the Football League.
  • During the same year the club was elected to the Football League.
  • The club was elected to the Scottish Football League at the third attempt in 2002.
  • Two new clubs were elected to the Football League in the re-election process.
  • They replaced their first team, which had been elected to the Football League the previous season.
  • He was part of the Mansfield team when they were elected to the Football League in 1931.
  • It was elected to the Scottish Football League in 1894.
  • Bradford City are elected to the Football League before they have ever played a game.
  • Bradford City had been elected to the Football League ready for the 1903-04 season.
  • They were elected to the Football League in 1905.
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.