GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) life, term, risk
Kolokacji: 3
(4) liability, Teacher
Kolokacji: 2
(6) malpractice, burial
Kolokacji: 2
(7) disability, evacuation
Kolokacji: 2
2. mortgage insurance = ubezpieczenie hipoteczne, ubezpieczenie kredytu hipotecznego mortgage insurance
  • Taxes and private mortgage insurance add about $300 a month.
  • He said the state provided critical mortgage insurance for an important city program.
  • You know, the share options and mortgage insurance on the house?
  • Low development costs were covered almost entirely by Federal mortgage insurance.
  • The number of homeowners who have mortgage insurance is significant.
  • Some of the failed projects had received Federal mortgage insurance.
  • This requires the buyer to take out private mortgage insurance.
  • Lenders decide if they need and want private mortgage insurance.
  • Private mortgage insurance is typically required when down payments are below 20%.
  • Today, more than 12 percent of the nation's nearly $4 trillion in home mortgages have private mortgage insurance.
4. title insurance = ubezpieczenie tytułowe title insurance
5. credit insurance = ubezpieczenie kredytu credit insurance
6. indemnity insurance = ubezpieczenie od szkody indemnity insurance
7. payment protection insurance = ochrona zapłaty ubezpieczenie payment protection insurance
8. loan insurance = pożyczka ubezpieczenie loan insurance
(9) flood, earthquake
Kolokacji: 2
(12) home, homeowner, terrorism
Kolokacji: 3
(14) Allstate
Kolokacji: 1
(15) pension, wage
Kolokacji: 2
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.