Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"loan insurance" — Słownik kolokacji angielskich

loan insurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożyczka ubezpieczenie
  1. loan rzeczownik + insurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, a 1.8 percent "guarantee" fee, equivalent to loan insurance, is payable at closing, which may be financed with the loan proceeds, said Mr. Freeman.