GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) life, term, risk
Kolokacji: 3
(4) liability, Teacher
Kolokacji: 2
(6) malpractice, burial
Kolokacji: 2
(7) disability, evacuation
Kolokacji: 2
2. mortgage insurance = ubezpieczenie hipoteczne, ubezpieczenie kredytu hipotecznego mortgage insurance
  • The reason is that many companies sell workers' compensation insurance.
  • The $1 allowed him to be covered by workers' compensation insurance.
  • Many states do not require farms to provide workers' compensation insurance.
  • The fund was established in 1914 to provide a sure source of workers' compensation insurance at lowest possible cost.
  • A. Short-term disability and workers' compensation insurance are required by all states.
  • The next year, he held up the budget for three months until he won changes to workers' compensation insurance.
  • This type of collateral damage would set workers' compensation insurance back a century.
  • Most write only workers' compensation insurance and only in their home state.
  • The median rate of workers' compensation insurance is going to drop next year, the first decrease since 1989.
  • For example, a blue collar organization may see more value in workers' compensation insurance and vice versa.
4. title insurance = ubezpieczenie tytułowe title insurance
5. credit insurance = ubezpieczenie kredytu credit insurance
6. indemnity insurance = ubezpieczenie od szkody indemnity insurance
7. payment protection insurance = ochrona zapłaty ubezpieczenie payment protection insurance
8. loan insurance = pożyczka ubezpieczenie loan insurance
(9) flood, earthquake
Kolokacji: 2
(12) home, homeowner, terrorism
Kolokacji: 3
(14) Allstate
Kolokacji: 1
(15) pension, wage
Kolokacji: 2
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.