GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) life, term, risk
Kolokacji: 3
(4) liability, Teacher
Kolokacji: 2
(6) malpractice, burial
Kolokacji: 2
(7) disability, evacuation
Kolokacji: 2
  • In those days there was no deposit insurance of any sort.
  • Computer technology has also played a role in changing the nature of deposit insurance.
  • "The President is trying to get deposit insurance back in line with market discipline."
  • In response, the central bank introduced deposit insurance that year.
  • The most important change was a new provision for deposit insurance.
  • Once again, the exclusion of deposit insurance has no effect.
  • There was no federal deposit insurance during that time as bank failures were considered quite common.
  • I have always supported adequate deposit insurance and will continue to do so.
  • The Bush plan also calls for higher premiums on the institutions' deposit insurance.
  • The dispute over deposit insurance is not without some irony.
2. mortgage insurance = ubezpieczenie hipoteczne, ubezpieczenie kredytu hipotecznego mortgage insurance
4. title insurance = ubezpieczenie tytułowe title insurance
5. credit insurance = ubezpieczenie kredytu credit insurance
6. indemnity insurance = ubezpieczenie od szkody indemnity insurance
7. payment protection insurance = ochrona zapłaty ubezpieczenie payment protection insurance
8. loan insurance = pożyczka ubezpieczenie loan insurance
(9) flood, earthquake
Kolokacji: 2
(12) home, homeowner, terrorism
Kolokacji: 3
(14) Allstate
Kolokacji: 1
(15) pension, wage
Kolokacji: 2
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.