GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) private, personal
Kolokacji: 2
(3) national, federal
Kolokacji: 2
(6) commercial, good, best, high
Kolokacji: 4
(7) adequate, inadequate
Kolokacji: 2
1. supplemental insurance = uzupełnić ubezpieczenie supplemental insurance
2. additional insurance = ubezpieczenie dodatkowe additional insurance
  • How would they bear the burden of this additional insurance?
  • What would then happen to the spouses of those who need nursing home care but do not have this additional insurance?
  • Will your existing policy cover your child if medical care is needed, or do you need to buy additional insurance?
  • Nor should it be necessary to obtain additional insurance.
  • Confused about whether to get additional insurance when renting a car?
  • You may also have to take out additional insurance for high value items such as family jewellery.
  • Therefore there should be little reason for individuals to want additional insurance.
  • As in most countries, the "co-pay" can be covered by additional insurance.
  • If you live in an area that's vulnerable to floods, you'll need additional insurance.
  • If you will not be reimbursed for foreign medical care, consider taking out additional insurance to cover the trip.
3. no-fault insurance = ubezpieczenie gwarantujące odszkodowanie niezależnie od winy no-fault insurance
4. extra insurance = dodatkowe ubezpieczenie extra insurance
5. supplementary insurance = dodatkowe pytanie ubezpieczenie supplementary insurance
6. high-deductible insurance = high-deductible ubezpieczenie high-deductible insurance
(9) mandatory, compulsory
Kolokacji: 2
(11) marine, American
Kolokacji: 2
(13) long-term, long-term-care
Kolokacji: 2
(14) mutual, old-age, new
Kolokacji: 3
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.