GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) private, personal
Kolokacji: 2
(3) national, federal
Kolokacji: 2
(6) commercial, good, best, high
Kolokacji: 4
(7) adequate, inadequate
Kolokacji: 2
1. supplemental insurance = uzupełnić ubezpieczenie supplemental insurance
  • She's supposed to have supplemental insurance to cover what the Army benefits don't.
  • Employees may also buy supplemental insurance, which can provide an additional amount - raising total coverage to 80 percent.
  • Most are struggling to pay for the supplemental medical insurance needed to survive on Medicare.
  • Other families may choose to buy supplemental insurance with their own after-tax dollars.
  • Already, many people noted, they pay more than $1,000 a year for supplemental insurance to cover what Medicare does not.
  • Some patients have supplemental insurance or can afford the co-pay.
  • That's how Medicare and the supplemental insurance purchased by most elderly people work today.
  • You may be wise to buy supplemental insurance to cover your trip.
  • Finally, there is the question of supplemental insurance for costs that even good medical plans are unlikely to cover.
  • You may want to buy supplemental insurance to pay for medical expenses during your travels.
2. additional insurance = ubezpieczenie dodatkowe additional insurance
3. no-fault insurance = ubezpieczenie gwarantujące odszkodowanie niezależnie od winy no-fault insurance
4. extra insurance = dodatkowe ubezpieczenie extra insurance
5. supplementary insurance = dodatkowe pytanie ubezpieczenie supplementary insurance
6. high-deductible insurance = high-deductible ubezpieczenie high-deductible insurance
(9) mandatory, compulsory
Kolokacji: 2
(11) marine, American
Kolokacji: 2
(13) long-term, long-term-care
Kolokacji: 2
(14) mutual, old-age, new
Kolokacji: 3
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.