Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"state insurance commissioner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisarz państwowy ubezpieczeniowy
  1. insurance rzeczownik + commissioner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The views of state insurance commissioners are significant for several reasons.

  2. state rzeczownik + commissioner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new protections are a result of a law passed by Congress last fall and will be enforced by state insurance commissioners.

podobne do "state insurance commissioner" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "state insurance commissioner" po angielsku

rzeczownik