Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"high-deductible insurance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): high-deductible ubezpieczenie
  1. high-deductible przymiotnik + insurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Gary Ahlquist, a senior vice president at Booz-Allen & Hamilton, a management consulting firm, predicted that as costs increase, more employees will choose high-deductible insurance, with lower premiums.