Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) private, personal
Kolokacji: 2
(3) national, federal
Kolokacji: 2
(6) commercial, good, best, high
Kolokacji: 4
(7) adequate, inadequate
Kolokacji: 2
1. supplemental insurance = uzupełnić ubezpieczenie supplemental insurance
2. additional insurance = ubezpieczenie dodatkowe additional insurance
3. no-fault insurance = ubezpieczenie gwarantujące odszkodowanie niezależnie od winy no-fault insurance
4. extra insurance = dodatkowe ubezpieczenie extra insurance
5. supplementary insurance = dodatkowe pytanie ubezpieczenie supplementary insurance
  • Raise slightly the premiums paid by the elderly for supplementary insurance, arguing that this is fair because Social Security benefits are keeping up with inflation.
  • Part B is a supplementary insurance that covers outpatient services.
  • Alpine travellers should take out supplementary insurance to cover extra medical costs such as repatriation.
  • The supplementary insurance, known as Medigap, pays medical expenses not covered by Medicare.
  • Many elderly people have supplementary insurance, known as Medigap policies, to help pay costs not covered by Medicare.
  • They can go into the traditional fee-for-service Medicare program, with or without supplementary insurance to cover extra items.
  • The Commission went on to rule out all the obvious options: supplementary insurance, charges, a hypothecated tax, local tax, and even a state lottery.
  • Voluntary supplementary medical insurance is provided to 33.7 million aged persons and 6 million disabled persons.
  • Private supplementary insurance to the sickness funds of various sorts is available.
  • Unfortunately, supplementary insurance is the only guarantee of appropriate compensation.
6. high-deductible insurance = high-deductible ubezpieczenie high-deductible insurance
(9) mandatory, compulsory
Kolokacji: 2
(11) marine, American
Kolokacji: 2
(13) long-term, long-term-care
Kolokacji: 2
(14) mutual, old-age, new
Kolokacji: 3
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.