Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) life, term, risk
Kolokacji: 3
(4) liability, Teacher
Kolokacji: 2
(6) malpractice, burial
Kolokacji: 2
(7) disability, evacuation
Kolokacji: 2
2. mortgage insurance = ubezpieczenie hipoteczne, ubezpieczenie kredytu hipotecznego mortgage insurance
4. title insurance = ubezpieczenie tytułowe title insurance
5. credit insurance = ubezpieczenie kredytu credit insurance
6. indemnity insurance = ubezpieczenie od szkody indemnity insurance
  • The amounts involved are often huge, well above any amount that would be covered by professional indemnity insurance.
  • In 1988, smaller companies gave few employees a choice, but 92 percent offered indemnity insurance.
  • The latter two categories provide the interpreter with professional indemnity insurance.
  • Only a quarter of all workers have indemnity insurance.
  • It will become obligatory for members in practice to hold adequate professional indemnity insurance.
  • You have the choice of either replacement as new insurance or indemnity insurance.
  • Even if you only work for a few hours a week, take out professional indemnity insurance.
  • Does the consultant have the appropriate level of professional indemnity insurance?
  • We know from talking to midwives recently about the difficulty of getting professional indemnity insurance.
  • In any event, as a businessman, he could have taken out professional indemnity insurance against the risk without difficulty.
7. payment protection insurance = ochrona zapłaty ubezpieczenie payment protection insurance
8. loan insurance = pożyczka ubezpieczenie loan insurance
(9) flood, earthquake
Kolokacji: 2
(12) home, homeowner, terrorism
Kolokacji: 3
(14) Allstate
Kolokacji: 1
(15) pension, wage
Kolokacji: 2
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.