"hop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hop czasownik

czasownik + hop
Kolokacji: 5
begin hopping • start hopping • come hopping • keep hopping • stop hopping
hop + przyimek
Kolokacji: 31
hop on • hop up • hop from • hop into • hop off • hop down • hop out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
5. hop out of = skok z hop out of
6. hop for = skok dla hop for
7. hop between = skok pośrodku hop between
8. hop at = skok przy hop at
9. hop through = skok całkowicie hop through
10. hop aboard = skok na pokładzie hop aboard
hop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
hop mad • hop about • hop away • hop forward • hop nimbly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.