"hop for" — Słownik kolokacji angielskich

hop for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok dla
  1. hop czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    Hop on for a tour of the world's most beautiful cities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo