"hop on" — Słownik kolokacji angielskich

hop on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok na
  1. hop czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The judge asked her to hop on a table and do a number from the show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo