"hopped around" — Słownik kolokacji angielskich

hopped around kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podskakiwać
  1. hop czasownik + around przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    That means I hop around a lot from one thing to another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo