"hop around" — Słownik kolokacji angielskich

hop around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok około
  1. hop czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    That means I hop around a lot from one thing to another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo