"hop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hop czasownik

czasownik + hop
Kolokacji: 5
begin hopping • start hopping • come hopping • keep hopping • stop hopping
hop + przyimek
Kolokacji: 31
hop on • hop up • hop from • hop into • hop off • hop down • hop out • ...
hop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
hop mad • hop about • hop away • hop forward • hop nimbly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) mad, frantically, madly
Kolokacji: 3
1. hop about = skok około hop about
2. hop away = skok daleko hop away
3. hop nimbly = skok zwinnie hop nimbly
4. hop lightly = skok lekko hop lightly
5. hop awkwardly = skok niezgrabnie hop awkwardly
6. simply hop = po prostu skok simply hop
7. hop right = prawo chmielowe hop right
8. hop sideways = skok w bok hop sideways
9. hop closer = skok bliższy hop closer
10. hop easily = skok łatwo hop easily
11. hop inside = skok wewnątrz hop inside
12. immediately hop = natychmiast skok immediately hop
(3) forward, backward, backwards
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.