"hop between" — Słownik kolokacji angielskich

hop between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok pośrodku
  1. hop czasownik + between przyimek
    Zwykła kolokacja

    During this time they must cover 100 miles ( 160 km), usually hopping between small villages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo