"hop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hop czasownik

czasownik + hop
Kolokacji: 5
begin hopping • start hopping • come hopping • keep hopping • stop hopping
hop + przyimek
Kolokacji: 31
hop on • hop up • hop from • hop into • hop off • hop down • hop out • ...
hop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
hop mad • hop about • hop away • hop forward • hop nimbly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) mad, frantically, madly
Kolokacji: 3
(3) forward, backward, backwards
Kolokacji: 3
1. hop forward = skok do przodu hop forward
2. hop backward = skok do tyłu hop backward
3. hop backwards = skok do tyłu hop backwards

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.