"hop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hop czasownik

czasownik + hop
Kolokacji: 5
begin hopping • start hopping • come hopping • keep hopping • stop hopping
hop + przyimek
Kolokacji: 31
hop on • hop up • hop from • hop into • hop off • hop down • hop out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. hop along = skok wzdłuż hop along
2. hop toward = skok w kierunku hop toward
3. hop about = skok około hop about
4. hop up on = skok w górę na hop up on
5. hop among = skok wśród hop among
6. hop beside = skok obok hop beside
7. hop behind = skok z tyłu hop behind
8. hop towards = skok w kierunku hop towards
9. hop after = skok potem hop after
10. hop atop = skok na hop atop
11. hop back = skok z powrotem hop back
hop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
hop mad • hop about • hop away • hop forward • hop nimbly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.