"hop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hop czasownik

czasownik + hop
Kolokacji: 5
begin hopping • start hopping • come hopping • keep hopping • stop hopping
hop + przyimek
Kolokacji: 31
hop on • hop up • hop from • hop into • hop off • hop down • hop out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. hop on = skok na hop on
4. hop up = skok w górę hop up
5. hop over = skok ponad hop over
6. hop in = wskakiwać (np. do samochodu) hop in
7. hop to = skok aby hop to
8. hop off = skok daleko hop off
9. hop down = skok w dół hop down
10. hop out = wyskakiwać hop out
hop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
hop mad • hop about • hop away • hop forward • hop nimbly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.