"hopped over" — Słownik kolokacji angielskich

hopped over kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeskoczony ponad
  1. hop czasownik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    Instead allow it to "hop" over the top of your hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo