"hopped on" — Słownik kolokacji angielskich

hopped on kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsiąść
  1. hop czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    The judge asked her to hop on a table and do a number from the show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo