"hopped into" — Słownik kolokacji angielskich

hopped into kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeskoczony do
  1. hop czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    Yet we can't move fast enough to hop into bed with them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo