"hopped off" — Słownik kolokacji angielskich

hopped off kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop off
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiać
  1. hop czasownik + off przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    There's a woman just up the road so I hop off the wall and run after her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo