"hop down" — Słownik kolokacji angielskich

hop down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok w dół
  1. hop czasownik + down particle
    Silna kolokacja

    I hopped down off my stool and let myself out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo