ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hop across" — Słownik kolokacji angielskich

hop across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok wszerz
  1. hop czasownik + across przyimek
    Zwykła kolokacja

    He's only got to hop across a couple of miles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo