"hop onto" — Słownik kolokacji angielskich

hop onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok na
  1. hop czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He hopped onto his board and prepared to ride away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo