"hopped across" — Słownik kolokacji angielskich

hopped across kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeskoczony wszerz
  1. hop czasownik + across przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He's only got to hop across a couple of miles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo