"hopped onto" — Słownik kolokacji angielskich

hopped onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: hop onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeskoczony na
  1. hop czasownik + onto przyimek
    Luźna kolokacja

    He hopped onto his board and prepared to ride away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo