"hop with" — Słownik kolokacji angielskich

hop with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skok z
  1. hop czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    And most of them hop with activity through the summer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo