ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. legal expert = biegły sądowy legal expert
2. medical expert = lekarz specjalista medical expert
3. outside expert = ekspert z zewnątrz outside expert
4. military expert = militarny specjalista military expert
  • Now medical and military experts say the answer is almost certainly no.
  • The military expert spoke without looking back at them again.
  • A study by military experts was immediately set in motion.
  • United Nations officials said they saw no problem in adding military experts.
  • Many military experts have, in fact, been predicting such a step for weeks.
  • Most military experts still expect that the operation will last at least two weeks, and perhaps six or more.
  • I've a staff of military and strategic experts, you know.
  • The new commission will pick up where a group of military experts left off earlier this year.
  • He considered himself much more of a military expert than his superior.
  • And some military experts have already said that goal is too optimistic.
7. technical expert = techniczny specjalista technical expert
8. forensic expert = ekspert w dziedzinie medycyny sądowej, biegły medycyny sądowej forensic expert
9. political expert = polityczny specjalista political expert
10. international expert = międzynarodowy specjalista international expert
12. American expert = Amerykański specjalista American expert
13. Western expert = Zachodni specjalista Western expert
14. foremost expert = czołowy specjalista foremost expert
15. nuclear expert = nuklearny specjalista nuclear expert
16. real estate expert = ekspert rynku nieruchomości real estate expert
17. local expert = lokalny ekspert local expert
18. academic expert = naukowy specjalista academic expert
20. national expert = krajowy ekspert national expert
21. scientific expert = naukowy specjalista scientific expert
22. top expert = główny specjalista top expert
23. environmental expert = środowiskowy specjalista environmental expert
24. private expert = prywatny specjalista private expert
25. economic expert = rzeczoznawca ekonomiczny economic expert
26. constitutional expert = konstytucyjny specjalista constitutional expert
27. so-called expert = tak zwany specjalista so-called expert
28. Russian expert = Rosyjski specjalista Russian expert
29. agricultural expert = specjalista do spraw rolnictwa agricultural expert
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.