ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"environmental expert" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środowiskowy specjalista
  1. environmental przymiotnik + expert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But environmental experts say many other programs do not offer clear benefits.

powered by  eTutor logo