"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. ask experts = zapytaj specjalistów ask experts
2. hire experts = specjaliści wynajmu hire experts
3. consult experts = skonsultuj się ze specjalistami consult experts
4. include experts = obejmuj specjalistów include experts
5. consider an expert = weź pod uwagę specjalistę consider an expert
6. send experts = wyślij specjalistów send experts
7. find an Argonne expert = znajdź Argonne specjalistę find an Argonne expert
8. lead experts = specjaliści wiodący lead experts
9. make up of experts = umaluj ze specjalistów make up of experts
10. expert appointed = specjalista wyznaczył expert appointed
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.