KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
3. expert thinks = specjalista myśli expert thinks
4. expert sees = specjalista widzi expert sees
5. expert regards = specjalista bierze pod uwagę expert regards
7. expert reviews = przeglądy specjalisty expert reviews
8. expert views = widoki specjalisty expert views
9. expert studies = nauki specjalisty expert studies
10. expert analyzes = specjalista analizuje expert analyzes
11. expert deems = specjalista uznaje expert deems
12. expert traces = ślady specjalisty expert traces
13. expert interprets = specjalista interpretuje expert interprets
(5) warn, caution
Kolokacji: 2
(8) question, wonder, interview
Kolokacji: 3
(11) fear, worry
Kolokacji: 2
(13) offer, assist, help, provide
Kolokacji: 4
(17) discuss, treat, liken
Kolokacji: 3
(18) praise, applaud, assess, rate
Kolokacji: 4
(21) emphasize, stress
Kolokacji: 2
(22) add, include
Kolokacji: 2
(23) prefer, raise, favor, choose
Kolokacji: 4
(24) report, complain
Kolokacji: 2
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.