"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(2) hire, use, employ, train
Kolokacji: 4
1. hire experts = specjaliści wynajmu hire experts
2. use experts = specjaliści wykorzystania use experts
3. employ experts = specjaliści zatrudnienia employ experts
4. expert trained = specjalista trenował expert trained
(5) find, recognize, choose
Kolokacji: 3
(7) invite, convene, assemble
Kolokacji: 3
(8) recruit, enlist
Kolokacji: 2
(9) surprise, retain
Kolokacji: 2
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.