ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"local expert" — Słownik kolokacji angielskich

local expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalny ekspert
  1. local przymiotnik + expert rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is at least one local expert in every city on the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo