"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(2) health, welfare
Kolokacji: 2
(5) policy, tax, insurance
Kolokacji: 3
(9) marketing, retailing
Kolokacji: 2
(11) labor, design, planning
Kolokacji: 3
(15) estate, world, domain
Kolokacji: 3
(18) AIDS, tuberculosis
Kolokacji: 2
(19) law, police, personnel, FBI
Kolokacji: 4
(20) budget, currency, fund
Kolokacji: 3
(21) demolition, disaster
Kolokacji: 2
1. handwriting expert = ekspert grafolog handwriting expert
2. privacy expert = specjalista prywatności privacy expert
3. fire expert = specjalista ognia fire expert
4. Argonne expert = Argonne specjalista Argonne expert
(25) oil, obesity
Kolokacji: 2
(26) immigration, tech
Kolokacji: 2
(27) housing, bird, beauty
Kolokacji: 3
(32) forensics, surveillance
Kolokacji: 2
(34) fashion, usability, cult
Kolokacji: 3
(35) weather, hurricane
Kolokacji: 2
(36) space, aerospace
Kolokacji: 2
(37) language, turnaround
Kolokacji: 2
(38) polling, election
Kolokacji: 2
(40) ethics, makeup, lifestyle
Kolokacji: 3
(41) crime, shark
Kolokacji: 2
(42) Internet, robotics
Kolokacji: 2
(44) US, UN, NASA
Kolokacji: 3
(46) logistics, sanitation
Kolokacji: 2
(47) fishery, workplace
Kolokacji: 2
(48) warfare, counterinsurgency
Kolokacji: 2
(49) Pentagon, tree, Vatican
Kolokacji: 3
(51) arson, lighting
Kolokacji: 2
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.