ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. expert panel = panel ekspertów expert panel
3. expert staff = personel specjalisty expert staff
4. expert jury = ława przysięgłych specjalisty expert jury
5. expert team = specjalista zespół expert team
6. expert panelist = uczestnik dyskusji dyskusji specjalisty expert panelist
(3) advice, Advice
Kolokacji: 2
(6) review, Rating, assessment
Kolokacji: 3
(8) eye, look
Kolokacji: 2
(10) analysis, analyst
Kolokacji: 2
(12) skier, swimmer, diver, climber
Kolokacji: 4
(13) pilot, navigator
Kolokacji: 2
(16) teacher, tutelage
Kolokacji: 2
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.