ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
3. expert agrees = specjalista zgadza się expert agrees
6. expert suggests = specjalista sugeruje expert suggests
8. expert warns = specjalista ostrzega expert warns
9. expert argues = specjalista sprzecza się expert argues
10. expert expects = specjalista oczekuje expert expects
11. expert notes = notatki specjalisty expert notes
13. expert calls = specjalista dzwoni expert calls
14. expert tells = specjalista mówi expert tells
16. expert thinks = specjalista myśli expert thinks
17. expert sees = specjalista widzi expert sees
18. expert disagrees = specjalista nie zgadza się expert disagrees
19. expert finds = specjalista znajduje expert finds
21. expert cautions = ostrożności specjalisty expert cautions
22. expert knows = specjalista wie expert knows
24. expert fears = strachy specjalisty expert fears
25. expert contends = specjalista twierdzi expert contends
27. expert gives = specjalista daje expert gives
28. expert worries = niepokoje specjalisty expert worries
30. expert offers = specjalista oferuje expert offers
31. expert works = specjalista pracuje expert works
32. expert expresses = ekspresy specjalisty expert expresses
33. expert makes = specjalista robi expert makes
35. expert cites = specjalista cytuje expert cites
37. expert uses = specjalista używa expert uses
38. expert criticizes = specjalista krytykuje expert criticizes
39. expert doubts = wątpliwości specjalisty expert doubts
40. expert regards = specjalista bierze pod uwagę expert regards
41. expert explains = specjalista wyjaśnia expert explains
43. expert feels = specjalista czuje expert feels
44. expert reviews = przeglądy specjalisty expert reviews
45. expert begins = specjalista napoczyna expert begins
47. expert claims = specjalista twierdzi expert claims
48. expert urges = pragnienia specjalisty expert urges
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.