KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"expert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expert rzeczownik

rzeczownik + expert
Kolokacji: 214
industry expert • health expert • security expert • computer expert • policy expert • art expert • safety expert • Sports Expert • ...
expert + rzeczownik
Kolokacji: 65
expert witness • expert panel • expert advice • expert system • expert opinion • expert testimony • ...
expert + czasownik
Kolokacji: 149
expert says • expert believes • expert agrees • expert predicts • expert estimates • expert suggests • expert recommends • ...
czasownik + expert
Kolokacji: 35
ask experts • hire experts • consult experts • include experts • consider an expert • ...
przymiotnik + expert
Kolokacji: 112
legal expert • medical expert • outside expert • military expert • independent expert • technical expert • financial expert • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(8) forensic, literary
Kolokacji: 2
(11) Western, regional
Kolokacji: 2
(17) so-called, self-styled
Kolokacji: 2
(18) Russian, Soviet
Kolokacji: 2
(20) British, Chinese
Kolokacji: 2
(21) leading, eminent, preeminent
Kolokacji: 3
1. prominent expert = znaczący specjalista prominent expert
2. renowned expert = znany specjalista renowned expert
3. well-known expert = słynny specjalista well-known expert
4. familiar expert = dobrze znany specjalista familiar expert
5. great expert = wielki specjalista great expert
6. world-renowned expert = światowy-znany specjalista world-renowned expert
7. respected expert = szanowany specjalista respected expert
8. acknowledged expert = zauważony specjalista acknowledged expert
9. best-known expert = najsłynniejszy specjalista best-known expert
(27) in-house, child-welfare
Kolokacji: 2
(28) explosive, instant
Kolokacji: 2
(29) self-taught, neutral
Kolokacji: 2
przyimek + expert
Kolokacji: 12
among experts • by experts • of experts • to experts • from experts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.