ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"technical expert" — Słownik kolokacji angielskich

technical expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczny specjalista
  1. technical przymiotnik + expert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Data designed for scientists and technical experts is available as explained below.

powered by  eTutor logo