ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Private expert" — Słownik kolokacji angielskich

Private expert kolokacja
Popularniejsza odmiana: private expert
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prywatny specjalista
  1. private przymiotnik + expert rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But private experts say the list is most likely short.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo