ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"national expert" — Słownik kolokacji angielskich

national expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowy ekspert
  1. national przymiotnik + expert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These activities were also promoted by national and region experts.

powered by  eTutor logo