ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
2. encourage violence = pobudź przemoc encourage violence
3. encourage communication = zachęcaj komunikację encourage communication
4. way to encourage = sposób by zachęcać way to encourage
  • One way to encourage cooperation is to offer the child a choice.
  • But I wouldn't go out of my way to encourage such tactics.
  • They even had little ways to encourage a man to give them the signal.
  • Is there a way to encourage more of this good thing?
  • America needs a way to encourage and support these workers.
  • "Sitting out in the open I think is the best ways to encourage communications, to hear what's going on."
  • At times he seemed to go out of his way to encourage them.
  • I tried to think of some way to encourage him.
  • This is no way to encourage the development of new jobs.
  • Book reports are a great way to encourage your kids to try new books.
5. encourage contact = zachęcaj kontakt encourage contact
6. encourage recruitment = zachęcaj rekrutację encourage recruitment
7. encourage agencies = działaj pobudzająco na agencje encourage agencies
9. encourage aggression = zachęcaj agresję encourage aggression
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.