"encourage interactions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage interaction
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj interakcje
  1. encourage czasownik + interaction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "So there will be a small number of walls to encourage interaction."